english learning

Подготовка за TOEFL и IELTS

Груповите занимания за ТOEFL и IELTS се провеждат 2 пъти на година и са напълно съобразени с централно подадените изпитни дати. Стремим се да не остават повече от 2 седмици между края на курса и датата на изпита. Всяка година изпитните дати се изместват малко, но попринцип групите за IELTS започват в началото на октомври и февруари. Групите за подготовка за TOEFL започват в средата на септември и края на февруари.

Предлагат се и индивидуални занимания за интензивна подоготовка и по двата изпита, извън стандартния график.