english learning

Подготовка за тестове на Cambridge

Независимо дали изберете да се подготвяте за бизнес сертификат (BEC Vantage, BEC Higher) или за такъв по стандартен английски (FCE, CAE, CPE), ние сме разработили и предлагаме курсове, които подготвят не само за успешното взимане на теста, но и подобряват нивото на и увереността ви в употребата на английски език.

Работим само по одобрени за изпитите учебници и материали и към средата на всеки курс провеждамеidea пробен изпит, за да проверим нивото, видим пропуските и да съобразим остатъка от програмата с цел подобряване на резултатите.

Информация за изпитите:
Изпитите на Cambridge ESOL – FCE, CAE и CPE се състоят от 4 компонента:

  • четене с разбиране и употреба на езика
  • писане
  • слушане
  • говорене (държи се в отделен ден от писмената част на изпита)

Изпитите са с безсрочна валидност и са признати от редица университети и работодатели в Европа, Америка, Азия и Австралия.
И трите изпита могат да бъдат положени и на компютърен и на хартиен вариант (компонента говорене винаги се провежда пред двама изпитващи намясто в изпитен център на Британския Съвет).
Изпитите на Кеймбридж са единствените международно признати изпити, които носят UCAS точки, необходими за кандидатстване във висшите учебни заведения.
FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH – FCE
FCE е международен изпит, признат от много университети и работодатели като доказателство за владеене на английския език над средното ниво. Полага се след успешно взимане на ниво B2 по английски език. Изпитът е международно признат и обикновено е нужен при кандидатстване в университети в чужбина за бакалавърска степен, както и при кандидатстване за административни или технически позиции.
CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED – CAE
Изпитът е на изключително високо ниво и показва умения за умело и свободно общуване на английски. Почти всички университети в Обединеното кралство и голям брой университети в САЩ признават CAE, както и много работодатели по цял свят. CAE съответства на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка.
CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY – CPЕ
CPE е най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета в Кеймбридж. Признат е от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. CPE съответства на нивото C2 от Общоевропейската езикова рамка.

Курсовете са интензивни и се провеждат по няколко пъти в годината. Съобразени са с изпитните дати на Cambridge за съответния тест. За график на провеждания на курсовете и записвания, натиснете тук

Предлагат се индивидуални занятия както по биснес, така и по стандартните нива.

iva