english learning

Legal English

Курсът по Юридически Английски се състои от два модула, всеки с продължителност два месеца. Курсът е пригоден към забързания живот и работа на практикуващите тази професия и заради това учебните занятия се провеждат веднъж седмично, обикновено в петък, от 18:30 до 21:00.

Курсът е с изключителна практическа насоченост и разглежда различни казуси от административното до наказателното право. Разглеждат се различни текстове, подплътени с материали за слушане и реална практика, посредством ролеви игри, презентации и симулации.law

Курсът се води от професионалист в областта на правото, който има и сертификат за преподаване на английски.

След приключване на нивото се издава сертификат за завършен курс по юридически английски.

За график на следващия курс моля проверете тук.

За повече въпроси и записвания, моля свържете се с нас.