english learning

Стандартен английски

bookКурсовете за възрастни по стандтартен английски в езикова школа „In English” са пригодени за нуждите на работещите in englishхора. Работи се по програма на Cambridge ESOL  със съвременни учебни програми и матерали. Курсистите, записали се на някой от тези курсове, получават безплатен достъп да допълнителни материали по граматика и адаптирана литература.
Основните нива които се покриват са:
А1 (elementary)– основно ниво. Нивото е подходящо за хора, които тепърва навлизат в езика. Покриват се основни граматични и лексикални позиции в езика. Нивото е 100 уч.ч. и се провежда в малки групи от максимум 8 човека.
А2 (pre-intermediate) –  начално ниво. Подходящо е за хора, които имат малки познания в езика, имат основно разбиране от граматиката,  знаят основни фрази и лексика. В тези курсове се набляга изключително върху правилната структура на английските изречения и надграждането на лексиката с цел по-добра и ефективна комуникация. Курсът е с продължителност 100 уч.ч.
В1 (intermediate) – средно ниво. Курсът по английски е изключително насочен към подобряване на устната комуникация, по-свободното говорене и трупането на познания от различни сфери на живота и работата. Продължителност на курса 100 уч.ч.
В2 (upper-intermediate) – високо ниво. Курсът се фокусира основно върху подобряването на езиковите умения, обогатяването на лексиката и разглеждането на различни граматични структури. Набляга се най-вече върху компонент говорене (speaking) и четене (reading).
C1 (advanced) – ниво за напреднали. В този курс се разглеждат особености на езика като идиоми, словосъчетания; разглеждат се различията между ежедневния и по-фрмалния английски. Набляга се на по-сложни езикови структури и граматика. Изключитено полезен особено за хора, смятащи да учат или работят в чужбина. Продължителност на курса 100 уч.ч.

За график и записвания, моля кликнете тук