english learning

Курсове

В школата по чужди езици „Ин Инглиш“ се водят курсове по стандартен и бизнес английски, разговорен английски и slider2стандартен испански и френски език. Курсовете са съобразени с европейската езикова рамка и съответстват на ниво А1, А2, В1, В2, С1 и С2 – където А1 е най-ниското, базово езиково ниво, а С2 най-високото.
Освен стандартни нива, в „Ин Инглиш“ се провеждат и курсове подготвящи за сертификатните изпити на Cambridge – FCE, CAE, CPE, както и IELTS, TOEFL.
Курсовете по стандaртен английски се водят по програма на Cambridge ESOL и покриват основно теми от ежедневието, работата и свободното време. Във всички нива са засегнати компонентите четене (Reading), писане (Writing), говорене (Speaking) и слушане (Listening). Курсовете по английси се провеждат в рамките на 100 до 120 учебни часа в зависимост от нивото. За повече информация за нашите курсове по стандартен английски, нива и записване, моля натиснете тук.
Курсовете по бизнес английски основно покриват теми от различните бизнес сфери – финанси, маркетинг, реклама, логистика, продажби, търговия, проекти, бизнес срещи и други. Основният фокус, за разлика от стандартните нива, е заучаването на готови фрази, които лесно могат да се използват в разговор или писмено. Акцентът при тези нива не е толкова граматиката, а лексиката, слушането и практическите упражнения. Повече информация за нивата по бизнес английски, може да намерите тук.
Курсовете по разговорен английски са изцяло насочени към активизиране на лексиката в разговори и презентации. Курсовете са изцяло разговорни – няма писмен компонент. Темите са разнообразни и в зависимост от самия курс, те могат да имат или бизнес или стандартна насоченост. Тези курсове са подходящи за курсисти, завършили минимум ниво В1. Допълнителна информация за разговорните курсове ще намерите на следващата страница.
Курсовете по испански и френски език се провеждат в малки групи- от 4 до 6 човека като се работи по готови програми и на двата езика. Покриват се всички стандартни нива от А1 до С2. Курсовете са с продължителност от 120 до 140 учебни часа. За график и записвания, моля вижте тук.