english learning

How to learn new words?

bigbenАнглийският език е богат на думи, изрази и идиоми. Както и при ученето на други чужди езици, така и при английския основен проблем за повечето курсисти е именно научаването на цялата тази лексика. Често се получава така, че обема от думи, които се взимат по време на един учебен час, остават ненаучени и така постепенно лексиката се трупа, а времето за нейното научаване намалява.

Особено при работещите курсисти, липсата на време за научаване на думи е основен фактор за изоставане по време на курса. Друг, особено демотивиращ фактор е, че лексиката, която е била научена, често бързо се забравя след приключването на курса, поради липса на практика и упражнения. Всичко това води до натрапване на неприятното усещане, че „този език няма научаване“!

Именно заради това, ние от In English работим по програма, която насърчава и спомага активизирането и научаването на лексиката още по време на часа. Курсовете в школа In English имат удължен компонент Speaking и включват многобройни ситуационни диалози, ролеви игри, преразкази на прочетени или слушани текстове.

Курсовете ни по английски се базират на одобрена методология и система – тази на Cambridge ESOL. Нашите преподаватели са разработили на тази база тристепенен модел на научаване и практикуване на новите думи, който включва:

  • Развитие на практически комуникативни умения
  • Използване на онлайн платформа за изучаване на новите думи, която е изключително, лесна, удобна и практична за ползване
  • Повторение и затвърдяване на научената лексика в последващи уроци

Следването на тези стъпки се е доказало като ефективен метод за активизиране на новите думи, като по този начин се намалява значително времето за учене на новия материал, а наученото се превръща в дългосрочно знание.

Ако Ви е омръзнало само да учите без да научавате, свържете се с нас, за да Ви покажем как можем да Ви помогнем да усъвършенствате езиковите си умения.  Курсовете и преподавателите в In English имат за цел да Ви помогнат да достигнете Вашите образователни цели по бърз и ефективен начин.