english learning

Стандартен английски

Стандартен английски

Курсовете по стандартен английски за възрастни покриват всички нива от А1 (elementary) до С2 (proficiency). Курсовете се провеждат в малки групи от 6 до 8 човека. Продължителността на курсовете в от 100 до 120 учебни часа, в зависимост от нивото. За повече информация за нашите курсове, моля вижте тук или проверете графика на предстоящите ни курсове.

Courses for kids and students

Courses for kids and students

Курсовете ни за деца са разработени на база възраст, умения и интереси.

Програмите са интересни. Те включват последните тенденции в преподаването на деца – а именно така нареченияt интегриран метод. В основата си този метод включва разбирането, че никой не може да бъде научен на нищо ако няма желание за това…

Корпоративни клиенти

Корпоративни клиенти

Корпоративните ни програми са разработени изключително и само според изискванията на клиентите.

Именно тук ние прилагаме в действие така нарачените ни модулни програми – такива които отговарят на специфичните нужди на учащите се. От английски за бизнес срещи, до английски за презентации и имейли, ние се стараем да обхванем целия диапазон от възможни бизнес ситуации с които могат да се сблъскат всички работещи!

Contact and sign-up Signup Today!
  • Discounts
  • Free Materials and Mock

no discounts to show

All our students can benefit from free materials – grammar and literature

Students, who have signed up for FCE or CAE course can take one MOCK EXAM for free!