english learning

Програми

Групите за деца са съобразени с техните възрастови способности и умения.

За най-малките – децата в предучилищна възраст, сме подготвили програми, с които да им помогнем да направят първи стъпки в английския и да заобичат езика. Паралелно с това, се оптиваме да развием в тях желание за учене и за придобиване на нужните езикови умения, които да поставят основите на тяхното по-нататъшно обучение.

За учениците между 1 и 5 клас програмите ни включват разнообразни и интересни занятия по английски език, включващи направата на театрални постановки, участия в рецитали и художествени изяви свързани с английската култура и език. Паралелно с това надграждаме основните им граматични и езикови умения и постепенно започваме подготовката им за взимане наCambridge ESOL сертификати.

Курсове за тинейджъри и гимназисти – целта на обучението в тази възрастова група е затвърдяването на техните playумения и знания по английски език, като едновременно с това, правим пеоцеса на усъвършенстване занимателен и забавен. Крайната цел на обучението е да усъвършенстват употребата на езика и да са подготвени да получат международен сертификат, който ще ги направи конкурентно способни навсякъде по света.