english learning

Индивидуални клиенти

За тези от децата, които се нуждаят от индивидулано внимание, или имат нужда от по-интензивно изучаване на материала, ние предлагаме индивидуални уроци по английски, както и за подготовка за взимане на сертификат.

learnerУроците се провеждат в удoбно за детето време и място, като програмата може да бъде съобразена изключително и само с неговите индивидуални нужди. Работата с готов учебник не е задължителна. Може да се използват специално пригодени за нивото и изискванията материали.

Програмите се съобразяват изцяло с нуждите на ученика!