english learning

График Курсове

Програма на Курсове по Английски – м. Септември – м. Декември 2020

Курс Дата на Започване Дни и час на провеждане Продължителност Цена
А2 28/09 Понеделник и сряда от 19 до 21:00 10 седмици (70 уч.ч.) 280 лв.
B1 22/09 Вторник и четвъртък 19 до 21:00 10 седмици (70 уч.ч.) 280 лв.
В2 23/09 Понеделник и сряда от 19 до 21:00 10 седмици (70 уч.ч.) 300 лв.
C1 24/09 Вторник и четвъртък 19 до 21:00 10 седмици (70 уч.ч.) 300 лв.
Бизнес Английски В1-В2 09/10 Петък 19 до 21:00 8 седмици (30 уч. ч.) 150 лв.