english learning

График Курсове

Програма на Курсове по Английски – м. Май – м. Юли

Курс Дата на Започване Дни и час на провеждане Продължителност Цена
А1 18/05 Понеделник и сряда от 19 до 21:00 10 седмици (70 уч.ч.) 280 лв.
А2 27/05 Понеделник и сряда 19 до 21:00 10 седмици (70 уч.ч.) 280 лв.
В1 28/05 Вторник и четвъртък 19 до 21:00 10 седмици (70 уч.ч.) 300 лв.
В2 26/05 Вторник и четвъртък 19 до 21:00 10 седмици (70 уч.ч.) 300 лв.
С1 27/05 Понеделник и сряда 19 до 21:00 10 седмици (70 уч.ч.) 300 лв.
Бизнес Английски В1-В2 01/06 Петък 19 до 21:00 8 седмици (30 уч. ч.) 150 лв.