english learning

Сертификати

starЗащо са нужни  сертификати?

За работещите, те удостоверяват съответното ниво на езика и показват до каква степен те го владеят. От резултатите в отделните компоненти на изпитите може да се установи кои са слабите и силните страни на ученика – дали писмено или говорими се справя по-добре; дали разбира по-добре като слуша или като чете. Те най-ясно и обективно показват степента на владеене на езика.

За учениците, тези тестове са безценни с оглед бъдещото им развитие. Те им помагат при кандидатстването в български университети, а за чуждестранните те са задължителен критерий за прием. Също така взимането на сертификати им дава предимство при кандидатстването за работа и стажове.

Защо Cambridge ESOL Сертификати?

Тестовете на Cambridge са с утвърдена история и критерии и са разпознаваеми в цяля Европа и по света. Разнообразните нива и компоненти дават възможност на учащите да изберат най-подходящата за тях програма и респективно изпит.

Сертификатите на Cambridge са с доживотна валидност. Те включват сертификати по стандартен английски: testFCE, CAE и CPE,  както и такива по бизне английски: BEC Vantage и BEC Higher.

Защо IELTS и TOEFL

IELTS (International English Language Testing System) е най-популярният тест по английски език в света. Изпитът IELTS отваря врати – той може да ви помогне да живеете, учите или работите по цял свят. Резултатите от IELTS се признават от над 8 000 организации, като сред тях са правителствени и образователни институции, както и професионални организации. IELTS е единственият тест по английски език, признат от имиграционните служби на всички държави, които изискват удостоверение за езиково ниво.Изпитът IELTS е разработен, за да ви помогне да използвате английски език при работа или обучение в чужбина.

TOEFL се признава от над 8500 колежа, университета, профисионални асоциации, държавни агенции и други институции в над 130 страни по света. Резултат от изпита може да бъде изискан при кандидатстване за виза за САЩ и Австралия