english learning

Стандартен английски

Стандартен английски

Заниманията за възрастни се провеждат в малки групи – 6, 7 ученика максимум. По този начин преподавателят може да обърне максимално голямо внимание на всеки клиент в рамките на учебния час.
За основа на преподаването се използват готови материали и учебници, но тъй като нито една система не е идеална, а и ние винаги се стараем да отговорим на индивидуалните нужди на нашите ученици, вмъкваме и допълнителни материали, които създаваме специално с цел да спомогнем по-бързото, интересно и целесъобразно научаване на материала.

Курсове за деца и ученици

Курсове за деца и ученици

Курсовете ни за деца са разработени на база възраст, умения и интереси.

Всички знаем, че децата имат способността да учат и да научават по-бързо в сравнение с възрастните. За това и техните програми са съобразени с възможностите им за по-бързо възприятие и усвояване на материла.

Корпоративни клиенти

Корпоративни клиенти

Ние идваме при вас!

Корпоративните ни програми са разработени изключително и само според изискванията на клиентите.

Свържете се с нас или се запишете Запишете се днес!
  • Отстъпки
  • Безплатни материали и изпити

Всеки наш курсист, който се презапише от едно ниво в друго получава отстъпка от 10% от цената на курса.

  • От 10% отстъпка се ползват и нашите курсисти, които препоръчат школата ни на техни приятели, роднини или колеги.
  • Семейства и роднини могат да се възползват и от 15% отстъпка от цената на курса използвайки, нашата „семейна“ карта!

За повече информация моля да се свържете с нас!

Всички наши курсисти се ползват от безплатни материали – граматика и литература!
Курсистите ни, записани за подготовка за взимане на FCE или CAE имат право на явяване на един безплатен MOCK EXAM!